Klik hier naar HOME pagina
Home Agenda Sport Cultuur Diverse Mededelingen
Multimedia Wie zijn Wij Contact Archief GDPR
Klik link OKRA site Klik naar Mortsel site

BESTUURSMEDEDELING

Mededelingen

St-Bernadette - Mortsel / Edegem

28 mei 2024

QR- Code -Snel naar de Website

Vanaf deze maand hebben we achteraan bij de info een QR-code aangebracht.

Deze code kan je scannen met de camera of met een QR-code app van je smartphone . Onderaan de vierkante zwart-wit blokjes, of ergens bovenaan je scherm verschijnt een link naar de website die je enkel nog moet aanklikken en zo kom je direct op onze website. Het is dus niet meer nodig om de naam in te typen.

ALGEMENE VERGADERING - 2024

Op 28 april had onze verplichte jaarlijkse ALGEMENE VERGADERING plaats. Er was wat minder op-komst dan we verwacht hadden (ong. 40 man) doch we hebben een overzicht kunnen geven van onze activiteiten in het verleden doch ook in het heden en de toekomst.

Er werd een financieel overzicht gegeven alsook een overzicht m.b.t. onze sportactiviteiten, onze cultuuractiviteiten, ons dispatchingsysteem en de algemene werking van onze vereniging.

Indien er mensen zijn die nadere details willen weten over de verschillende onderwerpen, dan kan men die altijd verkrijgen bij het bestuur.

Natuurlijk werd er ook naar de TOEKOMST gekeken want daarover zijn er toch wel wat vragen.

Voor de opstart van het jaar 24/25 op het einde van dit jaar is er nog geen probleem maar verder we-ten we het ook nog niet. We weten wel dat de kerk sluit in november 25 maar we weten nog niet hoe het verder gaat lopen met het ATRIUM. Zowel de burgemeester als de pastoor zijn van mening dat er een ontspanningslokaal moet blijven in elke parochie. Daar is er nog geen beslissing over (er komen ook nog gemeenteverkiezingen op het einde van dit jaar).

En dan nog een speciaal item. Rond maart/april van volgend jaar zijn er opnieuw BESTUURSVERKIEZINGEN. Alle OKRA besturende verkiezingen lopen altijd voor een periode van 5 jaar.

Het huidige bestuur is in 2020 verkozen en eindigt dus in 2025.

Verschillende huidige bestuursleden hebben, om diverse redenen, ter kennis gebracht dat ze niet meer verder gaan als bestuurslid.

Als OKRA ST. BERNADETTE wil verder bestaan, dienen er verschillende bestuursposten ingevuld te worden voor de periode 25/30. Tot op heden zijn dit volgende posten:

Het zou best zijn dat deze functies worden ingevuld en het huidige bestuur heeft voorgesteld dat, kan-didaat- nieuwe-bestuursleden, zich voor 1 november van dit jaar kunnen melden bij het huidige be-stuur zodat we weten wat de toekomst van OKRA ST. BERNADETTE gaat brengen en dat de nieuwe kandidaten kunnen ingewerkt worden.

Het klinkt misschien wat verontrustend ernstig doch er is nood aan nieuw, jonger bloed met nieuwe gedachten en nieuwe werking.

We weten dat er zo’n mensen in onze vereniging zitten.

Laat het allemaal eens wat zakken en denk er eens over na. Het zou spijtig zijn, moest een vereniging als OKRA ST. BERNADETTE zou verdwijnen.

Bekijk het positief… dan lukt het wel.

Guy VERHEMELDONCK.

Niettegenstaande we de vakantiemaanden naderen,zitten we precies in de herfst met zijn regen en frissere dagen.Laat ons hopen dat JUNI wat beter wordt want dat is zowat de maand dat de gepensioneerden met vakantie gaan.

JUNI wordt wat een rustigere maand met de traditionele activiteiten zoals fietsen, wandelen,turnen,lijndansen en onze club namiddagen die zeker goed gevuld zijn als er DARTS wordt gespeeld.

Maar JULI wordt het wat drukker want dan hebben we onze ZOMERWANDELING ,gevolgd door onze verzorgde BBQ. ( zie elders).Ook hierbij doet onze kas een serieuze inspanning naar zijn leden toe.

Enkele dagen later vertrekken 15 leden op fietsvakantie naar de MOEZEL.

Zoals reeds eerder werd opgeroepen zoeken we voor volgend jaar,nieuwe bestuursleden.Geef je gewoon op en voel je zeker niet verplicht om een bepaalde functie uit te oefenen. De werking van het nieuwe bestuur wordt binnen het nieuwe bestuur afgespro-ken.

Ik weet dat er nieuwe kandidaten zijn en ik ben er van overtuigd dat de nieuwe lichting het zeker zo goed zal doen dan de mensen die het tot op heden gedaan hebben. Misschien anders en waarom niet beter.

Durf je te smijten en zorg mee voor het voortbestaan van OKRA ST BERNADETTE.

LAAT EINDELIJK DE ZON EENS SCHIJNEN ( zonder regen)

groeten

Guy VERHEMELDONCKOp WOENSDAG 10 JULI 2024 organiseren wij onze traditionele ZOMERWANDELING met BBQ.

1. de wandeling :Door een passende connectie krijgen we de uitzonderlijke gelegenheid om een wandeling te doen in het historische HOF VAN BOECHOUT.

Het privaat domein wordt bewoond door de familie Moretus en wordt dan ook in de volksmond " HET BOS VAN MORETUS " genoemd.De Boswachter is bereid om ons 2 uur rond te leiden in het park rond het kasteel.

Vertrek met auto's aan het ATRIUM om 1330 uur. We zoeken dus ook mensen die met de auto de verplaatsing naar Boechout kunnen maken en zodoende enkele wandelaars kunnen meenemen.

Begin van de wandeling : Aan molen " De Conynsberg",Konijnenbergstraat 2 te Boechout.

Info wandeling: Jos WELLENS: 0475 214236

2. De BBQ

De mensen die niet mee gaan wandelen,kunnen in het ATRIUM terecht vanaf 1500 uur. Tijdens een gezellige babbel kan er gerummicubt,gedarts of andere spellen gedaan worden.

Wanneer de wandelaars terug zijn,rond 1700 uur, wordt iedereen verwend met een verfrissing en nadien volgt dan de traditionele BBQ waarin we 3 stukken vlees hebben voorzien met verschillende groenten en sauzen.We zullen nog wel een dessert voorzien,denk ik.

Na het plezier moet er nog gewerkt worden zodat we een oproep doen naar opruimers en afwassers.

INSCHRIJVEN : VERPLICHT en uiterlijk tot 8 juli.

PRIJS : 20 € - All In - ( een serieuze inspanning van de kas)

Storten via onze bankrekening en voor enkelen  cash ,enkel aan ondergetekende.

Wacht niet te lang om in te schrijven want de plaatsen zijn beperkt.

Algemene info: Guy VERHEMELDONCK (0495 400873)
ZOMERWANDELING met BBQ - Woensdag 10 juli