Klik hier naar HOME pagina

BESTUURSMEDEDELING

Home Agenda Sport Cultuur Diverse Mededelingen
Multimedia Wie zijn Wij Contact Archief GDPR
Klik link OKRA site Klik naar Mortsel site

Mededelingen

St-Bernadette - Mortsel / Edegem

24 maart 2023

QR- Code -Snel naar de Website

Vanaf deze maand hebben we achteraan bij de info een QR-code aangebracht.

Deze code kan je scannen met de camera of met een QR-code app van je smartphone . Onderaan de vierkante zwart-wit blokjes, of ergens bovenaan je scherm verschijnt een link naar de website die je enkel nog moet aanklikken en zo kom je direct op onze website. Het is dus niet meer nodig om de naam in te typen.

Op 05 april 2023 organiseert de stad MORTSEL de herdenking dat het 80 jaar geleden is dat er bommen zijn gevallen op MORTSEL met vele dodelijke slachtoffers.

De stad Mortsel doet een oproep naar vrijwilligers om deel te nemen aan de herdenking.Er is een heel spektakel voorzien op het stadsplein met muziek,film en lezingen.

Men zoekt  850 vrijwilligers .Het gaat dus door op WOENSDAG 05 APRIL in de namiddag.

Details volgen later nog maar als je wil meedoen,gelieve dan uw naam op te geven aan ondergetekende.

In het kader van deze herdenkingen zijn er verschillende lezingen voorzien en die beginnen al in januari 2023.Meer details hieromtrent kan je vinden op de verschillende meldingen van de stad Mortsel.

Guy VERHEMELDONCKBOMMEN OP MORTSEL

Al verschillende jaren bieden al minstens 120 gemeenten of steden een UITPAS aan en dit aan al de bewoners.

Als alles goed is, werd er een folder over de UITPAS gevoegd bij ons clubblad.

Lees deze folder aandachtig. De UITPAS is persoonlijk en voor altijd. U dient éénmalig een UITPAS aan te vragen. Dat kan bij verschillende stadsdiensten. Zie folder.

Wanneer u in het bezit bent van zo’n UITPAS kan u op verschillende plaatsen vermindering krijgen en je kan ook punten sparen waardoor je dan bepaalde kortingen of geschenken kan bekomen zoals theatervoorstellingen, zwembad, enz.


De UITPAS is bij al de aangesloten gemeenten geldig (niet alleen in MORTSEL).

Dus … allen een UITPAS kopen (5 €voor altijd).

Men kan ook een UITPAS bekomen voor het kansarmenstatuut. Dit is iets voor de mensen die bv een begeleiding hebben van het OCMW of in schuldbemiddeling zitten. Met dit statuut kan men bv. 80 % korting krijgen voor uw lidgeld en bepaalde activiteiten. Indien je in dat geval bent, neem vrijblijvend contact op met ons of de gemeente. (= vertrouwelijk)

Ook als vereniging vragen wij ook een UITPAS aan zodat we binnen bepaalde tijd onze activiteiten kunnen melden via de stad of de gemeente.

Info: Guy Verhemeldonck

Lente-/ Paasfeest op donderdag 13 april

Bankoverschrijvingen naar OKRA - Bernadette

EEN GOUDEN REGEL

1- Maak steeds één overschrijving per activiteit of doel

2- Vermeld  in de “ Mededeling “ duidelijk waarvoor ze moet dienen b.v.

                                              


Dat maakt het leven van de organisator , de penningmeester etc… eenvoudiger en moeten zij niet beginnen puzzelen.


                                              


De lente mag stilaan beginnen na de natte wintermaanden. We hopen dat onze sportactiviteiten steeds kunnen doorgaan ( een eerste wandelingen werd al afgeschaft) zodat we ons kunnen trainen voor de zonnige zomerdagen.

We hopen dat de energiefacturen nu wel wat gaan meevallen. We hebben in elk geval goed nieuws ontvangen van pastoor TOM en kunnen weer volop gebruik maken van het ATRIUM en dus kan het lijndansen terug op vrijdag doorgaan. Er is wel een kleine prijsverhoging van de huurprijs maar al bij al valt het wel mee na een tiental jaren aan dezelfde prijs.

Wij hebben al meegedeeld dat we terug volk willen lokken op onze dinsdagse clubnamiddagen. Zo zijn elke maand schilder/teken momenten ,we proberen nu “diamond painting “( goed gestart) en we hebben ook ons periodiek bloemschikken.

Tegen de zomer proberen we ook een darts installatie aan te brengen. Dus voor “ Elk Wat Wils “

In april houden we ons Lente /Paasfeest. Snel inschrijven is de boodschap.

In juli is er onze traditionele BBQ in het Atrium ,waarschijnlijk voorafgegaan van een triowandeltocht...Daarover later meer.

Je ziet...we zitten niet stil en we hopen nu maar dat er voor alle activiteiten voldoende interesse is.

Met frisse moed naar de LENTE ,zou ik zeggen

de groetjes

Guy VERHEMELDONC

Nu we weer meer kunnen inrichten willen we zeker terugkomen met een jarenlange traditie, een Paas /Lentefeest en dit op

DONDERDAG 13 APRIL om 13u in het ATRIUM.

Wij serveren aperitief en hapjes – kaas en wijn a volonté en dessert.

PRIJS: 20 € per persoon via de rekening van OKRA of cash op dinsdag. Bij de inschrijving duidelijk uw naam en aantal personen vermelden.

Inschrijven verplicht en dit tot ten laatste op 7 april.

Ook deze maal zorgen wij voor een animatie onder de vorm van een QUIZ waaraan alle aanwezigen kunnen deelnemen.

Inschrijven maar zou ik zeggen.

Info: Guy VERHEMELDONCK.

De M’IES

Einde januari had in het Mark Liebrecht centrum te MORTSEL de uitreiking plaats van de MIE’s.

Het gaat hier over de verdienstelijkste mensen in Mortsel met betrekking tot de verenigingen. Er kwamen verschillende categorieën aan bod waarbij telkens drie mensen of verenigingen werden genomineerd.

Eén van de categorieën was de verdienstelijkste vrijwilliger.Door ons trefpunt werd HUGO HOSTEAUX naar voorgebracht voor zijn jarenlange inzet voor ons trefpunt en de parochie.Velen van ons stemden op HUGO waardoor hij werd genomineerd. Uiteindelijk behaalde hij de tweede plaats. We konden niet op tegen de vele leden van de volleybal club.

HUGO kon zelf niet aanwezig zijn doch de pancarte en bijbehorende aankoopbons werden afgehaald door Guy.

PROFICIAT HUGO.

De prijzen werden ondertussen aan HUGO overhandigd. Hij verblijft momenteel in het ziekenhuis van Mortsel waarna hij naar KONTICH gaat voor een kort verblijf. De familie is verder bezig met de verdere toekomst.

Wij wensen HUGO het allerbeste. Aan allen de groeten van HUGO.

Guy VERHEMELDONCK


We willen nogmaals onze vele mensen bedanken die ons helpen voor de organisatie van ons trefpunt.Wij gaan zeker geen namen noemen maar het gaat over verschillende soorten vrijwilligers.

Het gaat zowel over bestuur,sport,animatie ,afwas , feesten,hulp achter den toog ,administratie ,  enz… dat allemaal kosteloos.

Een speciale vermelding voor onze vrijwilligers die maandelijks ons  ‘t Hoffe Riethje aan de deur brengen.Ze zorgen er steeds voor dat we tegen de eerste van de maand ons boekje hebben.

Van harte bedankt

Guy Verhemeldonck

VRIJWILLIGERS